Printlösningar Printlösningar Printlösningar Printlösningar

Tryckta annonser — traditionell slagkraft

populära textmoduler

2 x 88 mm

HBL 400 € / to-sö 500 €
VN 330 €
ÖN 279 €

2 x 134 mm

HBL 700 € / to-sö 800€
VN 495 €
ÖN 418 €

2 x 365 mm

HBL 1700 € / to-sö 1900 €
VN 1325 €
ÖN 1115 €

3 x 88 mm

HBL 700 € / to-sö 800 €
VN 495 €
ÖN 417 €

3 x 134 mm

HBL 900 € / to-sö 1100 €
VN 745 €
ÖN 627 €

3 x 180 mm

HBL 1300 € / to-sö 1500 €
VN 995 €
ÖN 836 €

5 x 134 mm

HBL 1500 € / to-sö 1600 €
VN 1245 €
ÖN 1045 €

5 x 180 mm

HBL 2100 € / to-sö 2400 €
VN 1660 €
ÖN 1389 €

5 x 365 mm

HBL 3 600 € / to-sö 4 100 €
VN 2 765 €
ÖN 2 319 €

10 x 365 mm

HBL 4600 € / to-sö 5300 €
VN 3250 €
ÖN 2990 €

Annan storlek? Se alla våra modulstorlekar och pris i mediekortet.

Specialmoduler HBL

Annonsstorlekar och annonspriser på hbl.fi Pris/CPM.

Framsidan

254 x 315 mm

5000 € (to-sö 5500 €)

Sidan 2 halvsida

254x180

2100 € (to-sö 2400 €)

Seriesidan

254 x 134 mm

1500 € (to-sö 1600 €)

Vädersidan

254 x 134 mm

1800 € (2000 €)

Vädersidans marginal

190 x 30 mm

350 € (to-sö 400 €)

Vädersidans marginal

95 x 30 mm

200 € (to-sö 200 €)

Specialmoduler Västra Nyland

Annonsstorlekar och annonspriser på vastranyland.fi Pris/CPM.

Framsidan

254 x 315 mm

3230 €

Sidan 2 halvsida

254x180

1760 €

Sid 3 teaser

254 x 42 mm

400 €

Sid 3 teaser

125 x 42

250 €

Seriesidan

254 x 134 mm

1245 €

Sista sidan

254 x 134 mm

1531 €

Sista sidan

254 x 180 mm

1860 €

Sista sidan

254 x 315 mm

1860 €

Vädersidans marginal

190 x 30 mm

175 €

Vädersidans marginal

95 x 30 mm

109 €

Specialmoduler Borgåbladet

Annonsstorlekar och annonspriser på ostnyland.fi Pris/CPM.

Framsidan

254 x 315 mm

2796 €

Sidan 2 halvsida

254x180

1991 €

Seriesidan

254 x 134 mm

1045 €

Sista sidan

254 x 134 mm

1195 €

Sista sidan

254 x 180 mm

1389 €

Sista sidan

254 x 315 mm

2519 €

Vädersidans marginal

190 x 30 mm

59 €

Vädersidans marginal

95 x 30 mm

90 €

Se även våra digitala lösningar.

Kombinera print och digitalt för en bredare målgrupp.

Spaltbredd i text & eftertext

Annonser i text

1 spalt = 47 mm

2 spalter = 99 mm

3 spalter = 150 mm

5 spalter = 254 mm

10 spalter = 530 mm

Annonser i eftertext (kvalificierade annonser)

Bredd:

1 spalt = 39 mm

2 spalter = 82 mm

3 spalter = 125 mm

4 spalter = 168 mm

6 spalter = 254 mm

 

Höjd:

Höjden definieras med jämna 5 mm. 

Höjden på dödsannonser och sorgtack samt radannonser definieras med jämna 2 mm.

Be om offert

Vill du marknadsföra i våra kanaler? Be om offert av oss.

Genom att marknadsföra i våra kanaler når du dina befintliga kunder, skapar nya kundrelationer, stärker ditt varumärke och ökar din kännedom. Hör av dig redan i dag så skapar vi tillsammans en lyckad kampanj!