Bilagor & instick Bilagor & instick Bilagor & instick Bilagor & instick

Få sagt lite mera med en bilaga.

Bastabloid

Endast på huvudproduktens papper, 45 g 59 ljust, hela upplagan. Nytryck av onlinebilagor prissätts separat som egna upplagor.

Sidstorlek Sidantal
264 x 375 mm
8-32 sidor

Renskuren tabloid

En skuren tabloid kan skäras på många sätt. Minimi sidstorleken är 230 x 300 mm och max sidstorleken är 260 x 380 mm.

Sidstorlek Sidantal
230 x 300 mm - 260 x 380 mm
8-32 sidor

Onlinebilaga (b-niska)

Trycks samtidigt som huvudprodukten och på samma papper. Bilagan har egna stift.

Sidstorlek Sidantal
264 x 375 mm
4-12 sidor

Intresserad av instick?

Fråga om offert. Vi hjälper er.

Be om offert

Vill du marknadsföra i våra kanaler? Be om offert av oss.

Genom att marknadsföra i våra kanaler når du dina befintliga kunder, skapar nya kundrelationer, stärker ditt varumärke och ökar din kännedom. Hör av dig redan i dag så skapar vi tillsammans en lyckad kampanj!